PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W KROŚNIE

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W KROŚNIE  


STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  KONTAKT


 

 

Zapraszamy na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
 
- zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (w każdą drugą i czwartą środę miesiąca)
 
- zajęcia trwają 60 minut, w godzinach 9.30 – 10.30
 
- w zajęciach mogą wziąć udział wraz z dziećmi ich rodzice 
- zajęcia odbywają się w grupach wiekowych odpowiadających wiekowi Państwa dziecka 
 zajęcia są nieodpłatne 
 
na zajęciach obowiązuje obuwie zamienne 
 można skorzystać z wybranych lub wszystkich zajęć. 

W przypadku pytań - kontakt telefoniczny: Przedszkole Miejskie Nr 4 – 13 43 239 50

 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu