STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  KONTAKT


 

„Każde dziecko ma od urodzenia pęd witalny,
który pcha je do zdobywania świata. 
Szacunek dla tego pędu, jest warunkiem tworzenia”

O. Decroly

     

Zapraszamy do wirtualnej wędrówki po naszym przedszkolu. Staramy się, aby nasza placówka była jak najbardziej przyjazna dzieciom i rodzicom. Zachęcam do kontaktu z nami - Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam w opiece nad Waszymi dziećmi.

Poprzez zabawę, naukę i ciekawe zajęcia wspomagany jest rozwój aktywności twórczej i kreatywnego myślenia dzieci.

 

     Przedszkolaki z sukcesami uczestniczą w konkursach, festiwalach i olimpiadach międzyprzedszkolnych i przedszkolnych - konkursach plastycznych, muzycznych, literackich, festiwalach piosenki dziecięcej oraz olimpiadach sportowych.

 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu