PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W KROŚNIE

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W KROŚNIE  


STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


 

 

 

„Dyżur wakacyjny”


Informujemy, że Przedszkole Miejskie Nr 4 w Krośnie będzie pełniło „dyżur wakacyjny” w miesiącu sierpniu 2020 r. Dyżur ten pełniony będzie zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 4 czerwca 2020 r., co przełoży się na mniejszą liczbę miejsc w przedszkolu. Biorąc pod uwagę powyższe w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga pracujących rodziców w tym okresie oraz rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci.
Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 15:00. Prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia” i odesłanie jej w formie zdjęcia lub skanu na adres dyrektor@sp6krosno.pl lub bezpośrednio w przedszkolu. Karta winna być podpisana prze obojga rodziców. 25 czerwca będzie możliwość sprawdzenie (telefonicznie), czy dziecko zostało zakwalifikowane do opieki i potwierdzenia woli skorzystania z opieki poprzez podpisanie stosownej „Informacji” w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Na „dyżur wakacyjny” przyjmowane będą wyłącznie dzieci zapisane w roku szkolnym 2019/20 do Przedszkola Nr 4.
 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W KROŚNIE

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu