STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT   |  KONTAKT


 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLUPrzedszkole realizuje zadania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.


Obowiązujący program:
„Nasze przedszkole” aut. M. Kwaśniewska, W. Żaba – Babińska – program jest realizowany z wykorzystaniem książek „Kolorowy Start” M. Skrobacz, W. Żaba – Babińska

W pracy wykorzystujemy nowatorskie metody pracy z dziećmi:

  • „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz

  • „Kalejdoskop obrazkowo – literowy” M. Zimoch

  • Metoda „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne

  • „Edukacja przez ruch” D. Dziamska

Program dydaktyczno – wychowawczy przedszkola jest poszerzony o treści 
i działania realizowane w ramach:

  • Programu „Mali patrioci”

  • Programu „W świecie bajek i baśni”

  • Programu Promocji Zdrowia

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu