STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU


LOGOPEDIA 

Okres przedszkolny i wczesnoszkolny to etap szybkiego rozwoju i kształtowania się języka 
u dzieci. To czas, kiedy uczą się prawidłowo posługiwać mową. Coraz częściej jednak napotykają na trudności, których przyczyną jest wadliwa lub zaburzona mowa o podłożu genetycznym lub nabytym. To z kolei wpływa na ich naukę wczesnoszkolną, trudno im pisać i czytać. W przezwyciężaniu tych trudności proponowane są w przedszkolu zajęcia logopedyczne, których celem jest pomoc i współpraca w zakresie korekcji oraz sposobów usuwania wad czy zaburzeń mowy - w każdą środę

 

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej poprzez zdobywanie umiejętności w ramach poszczególnych sprawności językowych – umiejętności rozumienia mowy, a także umiejętności przyswajania, przetwarzania i przekazania informacji. 
Zajęcia prowadzi: mgr Karolina Nowak i mgr Magdalena Buczyńska - dwa razy w tygodniu, na każdej grupie w wymiarze 0,5 h.

 

RELIGIA

Dziecko to najpiękniejszy dar Boga!
W rodzinie, która jest wspólnotą miłości dziecko uczy się żyć.
Dzięki rodzicom poznaje Boga – najlepszego Ojca.
Do Niego prowadzi również każde spotkanie na katechezie w przedszkolu.
Katechezę prowadzi: p. Krzysztof Więch - w grupach starszych, dwa razy w tygodniu w wymiarze 0,5 h.

 
 W naszym przedszkolu odpowiadając na zainteresowania dzieci zorganizowane zostały następujące kółka zainteresowań, w których uczestniczą chętne przedszkolaki: 

 

Gry i zabawy dydaktyczne - prowadząca p. Elżbieta Fejkiel 
Kółko teatralne - prowadząca p. Barbara Wieczorek 
Kółko taneczne - prowadząca p. Mariola Barud
Indywidualna terapia logopedyczna prowadząca p. Sabina Wiatr
Kółko czytelnicze - prowadząca p. Ewa Bielczyńska 
Kółko plastyczne - prowadząca p. Teresa Steliga 

 

 Zajęcia dodatkowe: 

poniedziałek: 14.00 – 14.45 gry i zabawy dydaktyczne 
wtorek 12.45 - 13.30 kółko teatralne
środa 10.30 - 11.00; 11.30 – 12.00; 12.30 – 13.00 terapia logopedyczna
13.00- 13.45 – zajęcia taneczne
czwartek 13.00 - 13.45 kółko czytelnicze 
piątek 13.00 - 13.45 kółko plastyczne 

 

Dzieci z Naszego przedszkola oprócz zajęć dodatkowych uczestniczą 
w zajęciach indywidualnych, które odbywają się w specjalnie przygotowanej sali zajęć terapeutycznych wyposażonej w odpowiednie przybory i pomoce dydaktyczne.

[obejrzyj zdjęcia]

 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu