STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


KONCEPCJA PRZEDSZKOLA


NASZE PRZEDSZKOLE;


- wspiera działania dzieci w różnych dziedzinach aktywności,
- rzetelnie przygotowuje dzieci do nauki w szkole,
- stwarza miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki,
- integruje wszystkie dzieci, uczy współdziałania w grupie,
- pomaga, a nie wyręcza rodziców w wychowaniu dzieci,
- czuwa nad równowagą pomiędzy aktywnością a wypoczynkiem,
- stara się stwarzać dzieciom szczęśliwe dzieciństwo


Przedszkole czynne jest w godzinach: 7.00-16.00.


Zapewniamy dzieciom smaczne, zdrowe i pełnowartościowe posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, a miedzy posiłkami owoce.


Rodzicom znany jest regulamin wybierania dzieci z przedszkola, ponieważ nade wszystko dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci. 


Naszym celem jest to, aby przedszkole było przyjazne dla dzieci i ich rodziców. 

OCZEKUJEMY:


- zainteresowania sprawami przedszkola 
- współdziałania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
- uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, zebraniach grupowych


ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:


- współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku, o tym, jak czuje się 
w przedszkolu, jakie przejawia zainteresowania, a nad czym należy pracować
- partnerstwa z rodzicami, pełnego wzajemnego szacunku w celu stwarzania jak najlepszego klimatu w przebiegu procesu wychowawczego dziecka


ZAPEWNIAMY:


Sprawny przebieg informacji poprzez kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz na naszej stronie.


Dzieci traktowane są u nas podmiotowo, z życzliwością i sympatią. Zawsze mogą liczyć na pomoc i zrozumienie ze strony wychowawców.


Uczestniczymy w programie „ PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Wykraczamy ponad standardy i oferujemy dzieciom wiele różnorodnych atrakcji dzięki zaangażowaniu i finansowej pomocy ze strony rodziców.

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu