STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


 

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLUPrzedszkole realizuje zadania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.


Obowiązujący program:

 „Wokół przedszkola” program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Laudien i  Wiesławy Żaby- Żabińskiej.

       Program jest realizowany z wykorzystaniem książek "Nowe przygody Olka i Ady" Jolanty Fabiszewskiej i Klaudii Wilk.  

W pracy wykorzystujemy nowatorskie metody pracy z dziećmi:
  • „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz

  • „Kalejdoskop obrazkowo – literowy” M. Zimoch

  • Metoda „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne

  • „Edukacja przez ruch” D. Dziamska

Program dydaktyczno – wychowawczy przedszkola jest poszerzony o treści 
i działania realizowane w ramach:

·                  Projektu z zakresu edukacji patriotycznej i regionalnej „Moja mała Ojczyzna”;

·                  Programu promocji zdrowia „Wiem, jak być zdrowym”;

·                  Programu edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”.

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu