STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


 

 

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Informacyjna dla klientów i kooperantów

Klauzula Informacyjna dla osób korzystających ZFŚS

Klauzula Informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Klauzula Informacyjna dla pracowników

Klauzula Informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych

Klauzula Informacyjna dla rodziców, opiekunów prawnych w związku z rekrutacją

Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu

Klauzula Informacyjna wniosek o dostęp do informacji publicznej cz1

Klauzula Informacyjna wniosek o dostęp do informacji publicznej cz 2

Klauzula Informacyjna dotycząca wizerunku

 

Rafał Żelazo - inspektor ochrony danych
adres e-mail:  rafalzelazo@gmail.com 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu