STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU


LOGOPEDIA 

              Okres przedszkolny i wczesnoszkolny to etap szybkiego rozwoju i kształtowania się języka u dzieci. To czas, kiedy uczą się prawidłowo posługiwać mową. Coraz częściej jednak napotykają na trudności, których przyczyną jest wadliwa lub zaburzona mowa o podłożu genetycznym lub nabytym. To z kolei wpływa na ich naukę wczesnoszkolną, trudno im pisać i czytać. W przezwyciężaniu tych trudności proponowane są w przedszkolu zajęcia logopedyczne, których celem jest pomoc i współpraca w zakresie korekcji oraz sposobów usuwania wad czy zaburzeń mowy – ćwiczenia usprawniające prowadzi pani mgr Sabina Wiatr

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

               Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej poprzez zdobywanie umiejętności    w ramach poszczególnych sprawności językowych – umiejętności rozumienia mowy, a także umiejętności przyswajania, przetwarzania i przekazania informacji. Zajęcia prowadzi: mgr  Urszula Dzik- dwa razy w tygodniu, na każdej grupie w wymiarze0,5 h.

 

RELIGIA

Dziecko to najpiękniejszy dar Boga!
W rodzinie, która jest wspólnotą miłości dziecko uczy się żyć.
Dzięki rodzicom poznaje Boga – najlepszego Ojca.
Do Niego prowadzi również każde spotkanie na katechezie w przedszkolu.
      Katechezę prowadzi: ks. mgr Łukasz Mendyk - w  dwóch grupach starszych, dwa razy w tygodniu w wymiarze 0,5 h.

 
 W naszym przedszkolu odpowiadając na zainteresowania dzieci zorganizowane zostały następujące kółka zainteresowań, w których uczestniczą chętne przedszkolaki: 

 

[obejrzyj zdjęcia]

 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu